Projecte

Un dels principals reptes a l’hora d’aconseguir la transició energètica és la millora de la coordianció entre les autoritats locals i els governs regionals per tal d’optimitzar la implementació de mesures de transició energètica a pobles i ciutats.

Tanmateix, les plataformes que utilitza cada govern son heterogènies, cosa que comporta una pèrdua d’informació, així com dificultats per compartir dades i per aconseguir la implicació de les comunitats.
ePLANET és un projecte europeu que vol afrontar aquest repte. Gràcies a ePLANET, serà més fàcil per al sector públic desplegar accions coordinades relacionades amb la transició energètica. El projecte utilitzarà les eines més innovadores d’intel·ligència artificial i big data juntament amb una co-governança per a impulsar la transició energètica a nivell municipal. D’altra banda, també servirà per a fomentar la digitalització de la informació energètica que actualment està dispersa en diferents fonts com, per exemple, les mesures de transició energètica i els Plans d’Energia Sostenible i d’Acció Climàtica (PAES i PAESC). D’aquesta manera, s’aconseguirà un ecosistema d’informació i eines per tal de donar suport als òrgans i autoritats en transició energètica.

La prova de concepte del projecte ePLANET,  per a validar un correcte desplegament de les eines i una resposta efectiva a les necessitats reals de les autoritats públiques, es desenvoluparà i validarà en tres regions pilot

Objectius

Els princials objectius del projecte ePLANET són:
 • Definir i establir un marc d’intercanvi d’informació transparent i coherent entre les autoritats públiques.
 • Desplegar grups de treball multinivell d’autoritats públiques relacionades i parts interessades per tal de compartir informació i permetre un enfocament col·laboratiu per al desenvolupament, desplegament i actualització dels PAESC i plans de transició energètica.
 • Permetre la digitalització dels PAESC i plans de transició energètica de les autoritats públiques com a base per a la coherència, la coordinació i la integració
 • Donar suport als nous adherents i consolidar les xarxes existents.
 • Institucionalitzar les xarxes ePLANET i els grups de treball multinivell.

Impacte

S’espera que el projecte ePLANET tingui un impacte força rellevant en transició energètica. El projecte aspira a participar, col·laborar i processar informació de gran part de les accions relacionades amb la transició energètica durant els propers anys a moltes regions d’Europa. Però, al mateix temps, és difícil estimar aquest impacte tal com serà realment.

 

L’impacte del projecte està relacionat amb els objectius climàtics i energètics establerts per la Comissió Europea al Horizon 2030, és a dir, amb els indicadors clau que cada regió ha d’aconseguir.

 

S’espera que les accions d’ePLANET tinguin els següents resultats:

 • 1 conjunt harmonitzat de mesures i polítiques de transició energètica entre les autoritats locals, regionals i nacionals
 • 1 Model d’Informació Comú com a referència per a compartir informació
 • 764 parts interessades implicades en clústers de govern d’ePLANET (nacionals, regionals, locals), incloses les autoritats públiques i actors clau privats.
 • 904 funcionaris públics amb habilitats millorades en la transició energètica
 • 603 plans de Transició Energètica introduits a la plataforma d’ePLANET
 • 100 facilitadors d’ePLANET formats i compromesos
 • 150 membres al fòrum de debat intern (Stakeholders Forum)
 • 603 adhesions al projecte (memorandum d’adhesió)
 • 32 polítiques influenciades
 • 85 inversions en energies renovables
 • 177,6 kWh/m2/any d’estalvi d’energia primària
 • 12,26 producció d’energies renovables

Socis del projecte

CIMNE – International Centre for Numerical Methods in Engineering
ICAEN – Catalan Institute for Energy
CRES – The Centre for Renewable Energy Sources and Energy Saving
EAZK – Energy agency of the Zlín Region
Diputació de Girona
RDFC – Regional Development Fund of Crete
FEDARENE – The European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment
ICLEI – Local Governments for Sustainability
3OC – Three o’clock
LIMA

Si no et vols perdre cap informació del projecte ePLANET, subscriu-te a la nostra newsletter.