Náš projekt

Jednou z hlavních výzev k dosažení cílů energetické transformace je zlepšit koordinaci mezi místními a regionálními orgány s cílem optimalizovat rozhodovací proces a soudržnost prováděných opatření pro energetickou transformaci na úrovni měst a obcí.

 

Platformy používané jednotlivými orgány veřejné moci jsou však heterogenní, což vede ke ztrátě informací a potížím se sdílením dat a zapojením komunit.

ePLANET je evropský projekt řešící tuto výzvu. ePLANET usnadní zavádění koordinovaných akcí energetického přechodu ze strany veřejného sektoru. Projekt bude využívat inovativní nástroje v oblasti umělé inteligence a velkých dat k posílení plánů energetické transformace na komunální úrovni. Kromě toho podpoří digitalizaci energetických dat dostupných v rozptýlených zdrojích dat, opatření pro energetickou transformaci a akční plány pro udržitelnou energii a klima (SECAP), což umožní vytvoření ekosystému dat a nástrojů na podporu rozhodování o energetické transformaci.

Důkaz konceptu – zajištění správného nasazení nástrojů a efektivní zaměření na skutečné potřeby veřejných orgánů – bude vypracován a ověřen ve třech pilotních regionech

Cíle

Hlavní cíle projektu ePLANET jsou:
 • definovat a zavést transparentní a soudržný rámec pro sdílení informací mezi orgány veřejné správy.
 • vytvořit víceúrovňové pracovní skupiny souvisejících veřejných orgánů a zúčastněných stran pro sdílení informací a umožnit přístup ke spolupráci při vývoji a aktualizaci plánů energetické transformace.
 • umožnit digitalizaci plánů veřejných orgánů pro energetickou transformaci jako základ pro soudržnost, sdílení, koordinaci a integraci.
 • podporovat nové osvojitele a konsolidovat stávající sítě.
 • institucionalizovat sítě ePLANET a víceúrovňové pracovní skupiny.

Dopad

Dopad projektu ePLANET bude velký, protože si klade za cíl účastnit se, spolupracovat a zpracovávat data z většiny akcí souvisejících s energetickou transformací v nadcházejících letech v mnoha regionech Evropy. Celkovou šíři dopadu je však vzhledem ke komplexnosti projektu složité odhadnout.

 

Dopad projektu bude souviset s cíli v oblasti klimatu a energetiky stanovenými Evropskou komisí v horizontu roku 2030 v každém z klíčových indikátorů, kterých musí jednotlivé regiony dosáhnout.

 

Očekává se, že akce ePLANET budou mít následující dopady:

 • 1 harmonizovaný soubor opatření a politik energetického přechodu napříč místními, regionálními a vnitrostátními orgány
 • 1 Společný datový model jako reference pro sdílení dat
 • 764 zúčastněných stran zapojených do klastrů řízení ePLANET (národní, regionální, místní), včetně veřejných orgánů a soukromých zainteresovaných stran
 • 904 státních úředníků se zlepšenými dovednostmi při provádění energetické transformace
 • 603 plánů energetické transformace představených na platformě ePLANET
 • 100 vyškolených a zapojených odborníků
 • 150 členů ve fóru stakeholderů
 • 603 podepsaných memorand o porozumění
 • 32 ovlivněných strategií
 • 85 investic do udržitelné energie
 • 177,6 primárních energetických úspor
 • 12,26 produkce z OZE
Projektoví partneři
CIMNE – International Centre for Numerical Methods in Engineering
ICAEN – Catalan Institute for Energy
CRES – The Centre for Renewable Energy Sources and Energy Saving
EAZK – Energy agency of the Zlín Region
Diputació de Girona
RDFC – Regional Development Fund of Crete
FEDARENE – The European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment
ICLEI – Local Governments for Sustainability
3OC – Three o’clock
LIMA

Zůstaňte v kontaktu s projektem ePLANET. Odebírejte náš newsletter